Stichting Carmelcollege en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Contactpersoon

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is mr. S. Sarneel. Hij is bereikbaar via: fg@lumengroup.nl 

Privacyreglement

Het privacyreglement van Stichting Carmelcollege is beschikbaar via deze pagina, onder ‘beleid en reglementen’.

Bekijk meer video's

Welkom door onze team leider

Welkom teamleider XL

Wat is Top Talent Tijd

Wat is Top Talent Tijd

coaching

Coaching

flexrooster

Flexrooster

Leren en Doen

Leren & Doen

mbo-havo

De mbo-/havo route

Vaardigheden voor nu en je toekomst

Je kunt overstappen naar de havo van het antoniuscollege na 1, 2 of 4 jaar

Zelf je dag indelen!

© 2024 Antoniusmavo XL